Obszar kompozycji 12

HISTORIA GOSPODARCZA NA ŚWIECIE:

Economic History Association – stowarzyszenie historyków gospodarczych założone w 1940 r.

Economic History Book Reviews – recenzje nowych książek z historii gospodarczej.

Encyclopedia of Economic and Business History – encyklopedia historii gospodarczej on-line.

Global Economic History Network – międzynarodowa sieć naukowców.

International Economic History Association – założone w 1960 r. międzynarodowe stowarzyszenie historyków gospodarczych z prawie 40 krajów.

Department of Economic History, London School of Economics and Political Science (LSE) at the University of London

Departmento De Historia Económica e Instituciones, Universidad Carlos III de Madrid

Economic and Social History, Faculty of History, Oxford University

Institute of Economic History, School of Business and Economics at the Humboldt-Universitaet zu Berlin

Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Kiel Institut für Weltwirtschaft

Istituto Internazionale di Storia Economica „F. Datini”

Quantitative Economic History, Katholieke Universiteit Leuven

The Department of Economic History, Uppsala Universitet

Archiwa i bazy przydatne do badań nad historią gospodarczą

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej

Inne archiwa państwowe

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej

Archiwum Sejmu

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

Archiwa Ośrodka „Karta”

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Centralne Archiwum Wojskowe

Biblioteki w Warszawie

Biblioteka GUS (Centralna Biblioteka Statystyczna)

Biblioteka Instutytu Historycznego UW

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Biblioteka Sejmowa

Biblioteka SGGW

Biblioteka SGH

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)

Centralna Biblioteka NBP

Główna Biblioteka Komunikacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie im. Komisji Edukacji Narodowej

Biblioteki w Polsce

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Główna

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Biblioteka Uniwerystecka w Poznaniu

Biblioteki na świecie

Die Deutsche Bibliothek

Library of Congress

London School of Economics

Russian State Library

University of California