Obszar kompozycji 12

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI I GOSPODARCZYMI

Muzea:

  1. Muzeum Historyczne w Lubinie
  2. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Katedry i Zakłady Historii Gospodarczej i Społecznej

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Katedra Historii Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Szkoła Główna Handlowa, 

Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  

Katedra Historii Ekonomii, Uniwersytet łódzki

Pracownia Historii Gospodarczej i Społecznej, Uniwersytet jagielloński, 

Zakład Historii Gospodarczej, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza W Poznaniu, 

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej, Uniwersytet Rzeszowski 

Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku, Instytut Historii PAN