Obszar kompozycji 12

Podstrony:

Franciszek Bujak

Kapituła

Laureaci

Regulamin

Do pobrania

Nagroda im. Franciszka Bujaka

Nagroda im. Franciszka Bujaka jest ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej formą wyróżnienia najlepszych publikacji polskich autorów z zakresu historii gospodarczej i społecznej. 

Kapituła Nagrody:

dr hab. Tadeusz Janicki prof. UAM – Przewodniczący 

prof. dr hab. Paweł Grata

prof. dr hab. Piotr Franaszek

dr hab. Tomasz Głowiński, prof. UWr

prof. dr hab. Dariusz Jarosz

prof. dr hab. Janusz Kaliński

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW

dr hab. Cecylia Leszczyńska, prof. UW

dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

dr hab. Adriana Merta-Staszczak prof. PWr

prof. dr hab. Wojciech Morawski

dr Sylwia Straszak-Chandoha