Obszar kompozycji 12

Podstrony:

Historia Medalu PTHG

Laureaci Medalu PTHG

 

Historia Medalu PTHG

Geneza ustanowienia medalu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej związana jest z potrzebą uznania zasług dla integracji środowiska historyków gospodarczych i społecznych, organizatorów corocznych konferencji naukowych pod nazwą Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Okazją do wręczenia pierwszych medali Polskiego Towarzystwa Gospodarczego były zorganizowane w 2020 roku 15 Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. To ta konferencja naukowa organizowana jest nieprzerwanie od 2006 roku przez trzy ośrodki naukowe Wrocławia: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu. Każde Wrocławskie Spotkanie z Historią Gospodarczą związane jest z konferencją naukową połączoną z dyskusją naukowców reprezentujących większość ośrodków naukowych w kraju. Efektem corocznych spotkań jest monografia zbiorowa. Zasób wiedzy, który został zgromadzony w tych monografiach jest bezcenny i trudno mierzalny. Decyzję o ustanowieniu medalu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, który miał uhonorować wysiłek organizatorów corocznych konferencji naukowych pt. Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarcza, podjęły w 2020 roku dwie osoby wchodzące w skład Zarządu. Byli to: ówczesny Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej prof. dr hab. Paweł Grata oraz członek Zarządu dr hab. Sławomir Kamosiński. Przyjęto do realizacji projekt medalu wykonany przez artystę plastyka Grzegorza Górnikiewicza z Bydgoszczy. Pierwsze medale Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej otrzymały z rąk prezesa prof. dr hab. Pawła Graty 22 maja 2020 roku w czasie walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, które odbywało się w Sobótce, następujące osoby: 

 • Prof. dr hab. Elżbieta Kościk 
 • Prof. dr hab. Jędrzej Chumiński 
 • Dr hab. prof. UW Tomasz Głowiński 
 • Dr Krzysztof Popiński 
 • Dr Robert Klementowski 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej na posiedzeniu 22 maja 2020 roku w Sobótce postanowił, że corocznie będzie przyznawał medal Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju badań w zakresie historii gospodarczej i społecznej. Medal jest najwyższą formą uhonorowania naukowca, które przyznaje Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej W 2022 roku Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej postanowił przyznać medal Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej następującym osobom: 

 • Prof. dr hab. Stefan Kowal 
 • Prof. dr hab. Janusz Skodlarski 
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak 
 • Prof. dr hab. Janusz Kaliński 
 • Prof. dr hab. Wojciech Morawski 
 • Prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny 

W roku 2023 Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej przyznał po raz trzeci medal Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. To najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej otrzymał 14 września 2023 roku w Lubiniu prof. dr hab. Piotr Franaszek.