Obszar kompozycji 12

Podstrony:

Kadencja 2023-2027

Kadencja 2021-2023

Kadencja 2019-2021

Kadencja 2017-2019

Kadencja 2015-2017

 

WŁADZE

Kadencja 2023-2027

Zarząd
Prezes: prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wiceprezes: dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)
Skarbnik: dr Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Członek: dr hab. prof. UWr Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)
Członek: prof. dr hab. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)
Członek: dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy)
Członek: dr hab. prof. UŁ Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)
Członek: dr hab. prof. PWr Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska)
Członek: dr Joanna Jaroszyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr Krzysztof Popiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu))
Członek: prof. UJK dr hab. Edyta Majcher-Ociesa, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach)
Członek: dr hab. Piotr Badyna (Uniwersytet Wrocławski)

Sąd Koleżeński
prof. dr hab. Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. UJK dr hab. Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)