Kapituła 7 edycji konkursu o Nagrodę im. Franciszka Bujaka organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej przyznała Nagrodę za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2022 – 2023

Pani Dr Barbarze Wywiał (Uniwersytet Jagielloński) za pracę „Fenomen Szkoły Historii Społeczno-Gospodarczej Franciszka Bujaka”

Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom tegorocznego Konkursu Kapituła przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia:

– Dr Damianowi Bębnowskiemu (Uniwersytet Łódzki) za pracę „The Importance of Constitutional Rules and Property Rights. The German Economy in 1990-2015” oraz

– Dr Krzysztofwi Popińskiemu (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) za pracę „Wąsosz. Historia miasta i gminy”

Serdecznie gratulujemy!

Podobne wpisy